A kaval használata

A kaval

egy hosszú, 5 lyukkal el látott furulya. Ezt a nevet a balkáni népek is használják, de náluk egy más rendszerű fúvós hangszert takar, közös ellenben a kvintváltás, a játékmódban. Hangsora moll jellegű, egy alul intonált bővített kvarttal. Használatára a kvintváltás ad magyarázatot, mivel a kvintváltó technika használatos a kaval megszólaltatásánál is. A kaval öt lyukkal ellátott hangszer, mintha a furulyán a legalsó lyuk hiányozna, a kvartjánál, jellegzetes hangköz szól, egy bővített, keleti jellegű, negyed hang. Ha a pásztorfurulya alsó lyukját el hagyjuk, akkor egy moll hangsort kapunk öt lyukkal. Ha ezt egy oktávval mélyebbre gyártjuk, a kvartját pedig egy negyed hanggal fennebb fúrjuk, meg kaptuk a kavalt. Ha a kvintváltásos technikát el sajátítjuk, akkor a játékmódja is meg van.

be.com/embed/8EFewHf5nss

2. Oktáv

D/ re 2-6

E/ mi 3-6

F/ fa 4-6

#G/ sol 5,6

A/ la 6

kvintátfuvás

A/ la 2-6

H/ si 3-6

C/ do 4-6

#D/ re 5,6

E/ mi 6

A kaval mély oktávját ritkán használjuk, mert nem lehet fel váltani a magasba, hiánytalanul. De ha a hiányzó hangok nem okoznak gondot, akkor meg lehet tenni. A dallamok a második fújás erősségbe, oktávba kezdenek, és kvintátfújással meg kapunk egy nonányi hangtartományt, vagyis oktáv, d től d, plusz az é Szintén jellegzetes dallamai vannak, Magyar nyelvterületen a Moldvai Csángóknál található.Dallamvilága jellegzetes erre a hangszerre született dallamokatjátszanak.(övesek, kezesek, Édes Gergelem és más énekelt dallamok)

Még egy Gergelem Iléés bácsitól:

További javaslataim:

https://youtube.com/watch?v=Pg9s9I6_SjA%3Fecver%3D2

http://www.youtu