Kezdés és egyéb jó tanácsok

2. Fogástáblázat, játékmód

A pásztorfurulya hangfogásai, annak megközelitési módja.

Fogástáblázat, játékmód

Ahhoz, hogy a hangokat meg találdd a furulyán, nézd át alaposan a fogástáblázatot. Ez persze orientativ, mert a népi hangszereket mindenki egyedi módon kezeli. Mégis, ami fontos, hogy kezdésnek legyen meg a két oktáv használata. Ezzel már el éred a célodat. 
 
A pásztorfurulya fogásai:

A pásztorfurulyákat eredetileg nem, vagy ritkán gyártották hangszerek mellé, de az általam készítettek 44o után vannak hangolva, intonálhatóak a pontosan hangolt hangszerekre. Persze megtartva a jellegzetes semleges hangokat. Lásd: semleges terc! A furulyák különböző alaphangból indulhatnak, innen egy relatív dúr skálát játszanak ki, én az alaphangot C nek vettem, és ez alapján írtam fogástáblázatot. Ezt megfelelő modell után kell transzponálni, ha kísérettel játszunk.

Három különböző átfuvást különböztetünk meg. Ezeket a klasszikus furulyán ismert oktávváltó billentyű nélkül használjuk. Az átfújások, az első három felharmonikust adják, vagyis alap, oktáv, kvint. Így jön létre két és fél oktáv hangterjedelem

Ha a furulyán lévő lyukakat le számozzuk, 1-6ig, alulrol felfele, akkor a következő képpen foghatóak a hangok:

1oktáv

C/ do 1-6
D/ re 2-6
E/ mi  3-6
F/ fa 4-6
G/ sol 5,6
A/ la 6
bB/ b.si 4,5
H/si üres

2. Oktáv

C/ do 1-5
D/ re 2-6
E/ mi  3-6

F/ fa 4-6
G/ sol 5,6
A/ la 6
bB/ b.si 5
C/ do 4,5

kvintátfuvás
G/ sol 1-6
A/ la 2-6
H/ si 3-6
C/ do 4-6
D/ re 5,6
E/ mi 6

Kvintátfuvás

Lényege, hogy a harmadik fúváserősségbe, a furulya egy kvinttel fennebb szólal meg, ezt kihasználva, az első oktáv fogásaihoz képest egy oktáv plusz kvinttel fennebb szólalnak meg a hangok.

C=G
D=A
E=H
F=C
G=D
A=E

Jó tudni a fogásokról, hogy a mély oktáv „C”-jét ritkán használjuk, nagyon indokolt esetben, mert alul van intonálva. Persze van amikor bele fér… A második oktáv „C”-jét felül nyitott ujjal ajánlom, de ez nem szentírás, viszont biztonságos váltást eredményez, az oktávok és kvintek közt. Lásd: „Felharmonikus játékmód” No, és van egy tercünk, amivel sok zenesulis nincs mit kezdjen. Ez a semleges terc, ami nagyon fontos jellegzetessége a hangszernek. Lásd: „A semleges terc” c. fejezetet de ha nem vagy képzett zenész, akkor ezzel ne foglalkozz, csak fújjad

Amint látod, az alsó és felső oktáv közt ott egy váltás, amit jól be kell gyakorolni. A falusi muzsikusok érdekes módon közelítik meg ezt, úgy mondják, hogy a 2.Cé az a furulya közepe. Innen felfele és lefele is van egy oktáv. Ha bele gondolsz, próbáldd meg ezt a fogalmat el sajátítani, és könnyen meg érted, a mozgásokat a hangszeren.

Aki klasszikus furulyán játszott, annak azért lehet új, mert ezt alsó váltó billentyűvel oldotta meg. Nos ez itt csak fúvás erősség kérdése. Amúgy a két oktáv közt minimális a különbség. Másik szokatlan dolog, hogy itt a hangok egy fokkal fennebb kezdődnek.

Semleges terc:

A pásztorfurulya hangolása jellegzetes, mi dúrskálaként kezeljük, de a harmadik foka két komával alul intonált hang, ez a semleges terc. Hasonlóan a hetedik foka is nem kötelező módon a kis és nagy közé esik. A játékmód dialektusonként változik, van, akik intonációval megsegítik, ez már haladóbb technika, és van ahol jellegzetes hangzás jön létre ez által. Ezeket a zeneelmélet negyedhang, a jazzbe Blues hang néven ismeri. Az európai fülű zenészek röviden falsnak nevezik, én ezt nem használom, mert szakszerűtlennek találom.

Kezdés és egyéb jó tanácsok

Ha egy népi hangszert próbálsz el sajátítani, mindig vegyél figyelembe pár dolgot. Először is, a népzene, nem hangokból áll, hanem egy sajátos zenei nyelvezet, amin elődeink több generáción át nevelkedtek, és folyamatosan hozták létre és alakították ezt a zenei világot. A falun élő hangszerhasználók, nem mind profik, de azt a néhány hangot mindig az ők zenei világuk szerint játsszák. Mi pedig felelősek vagyunk, hogy a hitelesség érdekében még kezdő szinten is ezt átvenni….

1
Első lépésként

Ha egy népi hangszert próbálsz el sajátítani, mindig vegyél figyelembe pár dolgot. Először is, a népzene, nem hangokból áll, hanem egy sajátos zenei nyelvezet, amin elődeink több generáción át nevelkedtek, és folyamatosan hozták létre és alakították ezt a zenei világot. A falun élő hangszerhasználók, nem mind profik, de azt a néhány hangot mindig az ők zenei világuk szerint játsszák. Mi pedig felelősek vagyunk, hogy a hitelesség érdekében még kezdő szinten is ezt átvenni….

Tanulmányozd át a hangok fogásait a pásztorfurulyán, a rendelkezésünkre álló fogástáblázatok alapján. Ez persze orientatv, mert a népi hangszereket mindenki egyedi módon kezeli, soha nem kapsz két adatközlőt, aki teljesen egyformán használja hangszerét. Ami fontos kezdetnek, az a két alapoktáv kezelése. Ha nagyon kezdő vagy, ajánlom, hogy tanulmányozd ki fül és fogástáblázat alapján, néhány pentachord dallamot, amit ismersz: „meg fogtam egy szúnyogot” , „Kis kece lányom”, „hej páva, hej páva” (ha máshonnan nem, a Hobótól ismerheted…) utána térj át, oktávokat át ívelő dallamokra!

2

Második lépésként

sajátíts el néhány stíluselemet, attól függően, hogy mennyire komolyan akarsz a hangszerrel foglalkozni, és mit szeretnél rajta játszani. Nagyon fontos, a dialektusonkénti stíluslebontás, legalább elméletbe ismerdd meg a kárpát Medence és környéke furulyadialektusait, és annak hangzását, még akkor is, ha ezeket nem szeretnéd mind játszani! 

Oktatásaimba mindig nagyon nagy hansúlyt fektettem el mondani azt, hogy kezdetnek soha ne tanulj kotta alapján! A bevezetöbe leirt sorokat itt folytatva, azt kell meg értsd, hogy a hangszeren nagyon fontos népzenét játszani. Ez pedig a stíluselemek elsajátításával alapozható meg. A stílust pedig nem lehet le kottázni, azt át kell venni. Ennek több módja van, a legjobb helyszínen megtapasztalni, ha van rá lehetőséged, „…hogyan mulat a nép…” és ezzel együtt a jellegzetes hangzásvilág is bele ivódik emlékezetedbe. Ezt kiegészítésképpen, sokat kell hallgatni, az eredeti felvételeket, főleg ha ilyen alkalmakkor vannak általad késztettek is. Ha nem, meg szerezhető.Lényeg, hogy a hiteles adatközlők muzsikája, ivódjon jól beléd.

Ha már sok zenehallgatással, és kutatgatással benned vannak a stíluselemek, próbáldd meg azokat technikailag és érzésből vissza adni, úgy, hogy úgy érezd, mintha az szólalna meg, amit a felvételeken hallottál. Ha kottaolvasó vagy, ezek után lassan neki állhatsz kottából is , de fontos, hogy mindig érezzed a stílust.

3. lépésként
döntsél, hogy milyen intenzitással szeretnéd folytatni, kezded nehezen, vagy könnyen de unalmasan… Profi szintet célozol, vagy a családodnak, tábortüzeknél és szűk körbe játszanád. Esetleg falra szeretnéd akasztani a pásztorfurulyádat… ???


Felharmonikusok furulyán és más rokon hangszerek:

egy másik megközelítési mód, mely részben ki bővíti, és egészében magyarázza fenti fogástáblázatot. Lényege, hogy a lefogott hangokat úgy is meg közelítheted, mind a lefogott hangon megszólaló felhangok kifújása. Az előbb vázolt két oktávos rendszerhez képest ez a megközelítés magyarázza a második oktáv fölött keresendő hangokat is.

Lényege, hogy egy alaphangnak a felhangjai különböző fújás erősséget ugyanazon ujjfogással hozhatók ki. Vagyis fogok egy alsó C-t és a következő fúvás erősségre az oktáv, utána kvint, G, utána kvart, C, terc, Esz, és folytatódna a felhangsor, csak itt már fizikailag nehéz elérni ezeket a hangokat. Hasonlóan mély Dböl indulva, D, D, A, D, F. Hasonlóan É-ból

Az F és annál magasabb fogások esetén viszont ez a harmonikus sor hamar megáll, legtöbbször a kvintnél. Ha lehetséges is, csak elméletileg, mert a gyakorlatba már nem használják az adatközlők. Amúgy a felharmónikusokkal való játék nagyjából elméleti jellegű, de ebből vezethető le érthetően, néhány reálisan használt játékmód, Mind a kvintváltásos-, és oktávváltásos- és néhány rokonhangszer, mind a kaval és a tilinka használata. Habár más siptipus, de ez az elve a havasikürt működésének is.

Ajánlok egy kis fizikai kitéröt a felhangok megértése érdekében: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/zene/kaboca01/html/dalla1.htm 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Felhangsor