Tanuló (Alap)program

A spirális oktatás áttekintése után, értsd meg, hogy a munkaprogramodat ez alapján , néhány szempontot figyelembe véve könnyen össze rakhatod. A horizontális sikra tegyük fel a tanulandó dallamokat. csupaszitsuk le ezeket, a legegyszerübb formába, majd kezdjük el tanulni.Az oktató videókon , ahol a dallamot több ször játsztam, mindig az egyszerüvel kezdem.

Fontos: a módszer lényege, hogy ezeket az elsőnek feljátszott egyszerüeket tanuld meg mindig, és utána térj át a következőre.

Választhatunk a videomegosztókról is anyagot, azokat viszont saját magunk kell lecsupaszitsuk.A szempontok a követkzők legyenek, amiket ajánlok:

Az énekelhető dallamok könnyen le tisztithatók

lehet, sőt ajánlom, több tájegységet egyszerre, hogy később a stilisztika egyszerre fejlődjön. Erről bővebben az előző cikkben irtam.

Legyen több dallamtipus, hogy minden skálán, minden fuváserősségen később egyszerre fejlődj. a főbb dallamtipusok, amiket ajánlok, sorrendbe rakni: a pentachordok, d molra(kis kece lányomm) és C durra, (banumaracinii, mikor nékem Laci bátyám) később jöhetnekl a nagyobb terjedelmek, F durra(erdő melett nem jó lakni) oktávot átivelő d molok (floricica, aluszol-e te juhász) és a végén ne feledkezzünk meg a gyimesi pentazóniáról sem (Búzát vittem a malomba)

ime néhány saját oktató video:

Kis ambitusú dallamok, oktávváltás nélkül

A barátok. a barátok… ez az oktávon belül mkozog, pentachord fallam, egy pienhanggal, alkalmas kezdésre

Banumaracinii

Drumul Dracului, Ördög utja

http://www.youtube.com/embed/rAbzyYZDOEs

Gyerekeknek két éneklehető csángó dal, ebből,a kategóriából.

Mikor nékem Laci Bátyám szépen hegedülne

http://www.youtube.com/embed/DFERUdJshqs

Hová mész te szürke cáp?

http://www.youtube.com/embed/MWuTrpAy1Io

Kecskés avagy este jő, szürkül bé

Most egy ujabb kategoria következik:

Nagy ambitusú dallamok, F dúr dallamok, D mol oktávátváltások

Erdő melett nem jó lakni

ii már nagyon fontos, az oktávváltás jó begakorlása. a fenti dallam alulra való, a következő fent és lent egyaránt:

kecskés, F be

D molhoz ajánlok egy csángó táncdallamot:

Floricica

itt azideje egy kemény dallamnak a megtanulására, és a nyelvtechnika elsajátitására, ezen keresztül , ait a „+stiluselemek”-be tárgyaltam. Fontos meg hallgatni Andrásbá szavait , hogyn tanitotta meg a fiát.

Öves

Váltsunk tájegységet, igéretemhez hiven, menjünk Mezőségre:

Még egy csárdás Cbe, azaz a furulya alaphangjára zár.

Az utóbbi két dallam nem nehéz, könnyen lejátszható, figyelj oda a felső oktávon a kvintváltás használatára, és az erőteljes vibrálásra ami jellegzetes szint ad neki.

További mezőségi, Magyarszováti tanulható:

További magyarázatok a Molldvai és mezőségi zenéhez

További egyszerű dallamok Székelyföldről

és ismerkedjünk meg egy uj rendszerel

A Gyimesi Pentatonia játszása

itt g alapú Lá pentaton hangsorról van szó, a mély és a 2. fuváserősséget használják. később lehet sisziteni a végtelenségig:

Búzát vittem a malomba

A Gyimesi hegyek

Oroszorsazág nem jó helyt van

a végén Timár Viktor is be kerül a képbe. Ezt majd a vertikális fejlődés során.

További gyimesi dallamok

Saját belátásom szerint ezt ajánlom egy munkaprogramnak, amibe minden benne van,m ami egy kezdőnek kell. a vertikális fejlődés során ezeket a dallamokat lehet bőviteni, disziteni, és külömböző adatközlőktől hallgatva , élővé tenni. Persze, mindenki válasszon magának ezekből és még sok más felvételből, amit meg lehet találni.