Program de bază, începători

Iddea principală este, ca să construim melodiile de învățat îmtr-un sistem pedagogic. Propun câteva etape care reprezintă totodată nivele de greutate după cum urmează.

1 Melodii de ambit mic fără a schimba octava

Ușurința acestei etape constă în gândirea lineară la fluiere, adică prin acoperirea și deschiderea treptată a găurilor sunetul merge jos sau sus. Treptat introducem și sunete care ies din logica respectivă.

Banumaracinii

Joc cunoscut în multe regiuni cu dansuri difeite

iata varianta din Workshop

greutatile melodiei

Drumul Dracului, Ördög utja

Joc din Moldova, zona ceangăilor (Cleja)

Dupa care variantele din Workshop

partea A

partea B

intregul

și câteva variații

Jocul Căpriței Sau Este jő, szürkül bé

ritual de anul nou, cu varianta cântata în Ceangăime

Următoarele două melodii propuse pentru copii în lb Maghiară

A barátok. a barátok… 

Melodie de dans cantat in Ungureste

Mikor nékem Laci Bátyám szépen hegedülne

Hová mész te szürke cáp

2 Melodii de ambit mare

in gama majoră pe pe gradul IV sa minor pe gradul II

Erdő melett nem jó lakni

Ceardaș Unguresc

Jocul căpriței (în fa)

melodie din modulul trecut transpus în gradul IV

Floricica

Joc moldovenesc în Re-minor

Încă câteva variații din Workshop

Cu câteva ornamente

Sârba din Cleja

Un rapsod excplica și cum și-a învățat copilul

încă câteva melodii Moldovenești cu explicații utile

Câteva melodii din Câmpia Transilvniei

pe ton de bază

3 Melodii pentatonice

Pentatonia din Ghimeș

Gama pentatonica de tip La, aii porneste din Sol. Acest mod de interpretare este folosită în zona Ghimeș și Bicaz

Búzát vittem a malomba

A Gyimesi hegyek

Oroszorsazág nem jó helyt van