Cursuri online cu coroană, Fluier avansati

Fluier avansati

Program special în limba Română

Sarba din Cleja  

/25.03

04.04

De doi de al lui fehér Márton din Fundu Racaciuni

PS: am spus la inceput gresit Sarba

15.04

Alte teme

Sfrederuș  / Fedeluș ? Fedeleșul

Sàrba tot de la Cleja a lui Laszo Legedi Andras

(este tatăl  lui Istvan)