Cursuri teoretice:

23.04

începători

Avansați

Teorie bonus;

teorie etnomuzicologica

https://youtu.be/RWG5TXEsFHQ